Temperatura în Chișinău -273C° Ora 2017-12-14
Registru de stat al actelor juridice

Cei mai activi utilizatori!

chamelleon1048
oggoni897
Jurist665
admin331
salvamar330


Numere de telefoane Chisinau


Meteo in Moldova

| Soroca -273 C°
| Balti -273 C°
| Chisinau -273 C°
| Cahul -273 C°
Buletin.md

Ratele oficiale de schimb

| EUR 21.53
| USD 20.27
| RUB 0.32
| RON 4.78
| UAH 0.79
www.dejure.md

MINISTERUL JUSTIŢIEI prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen-limită 16.12.2016) // Anunț - Concurs

2016-12-01

I. În conformitate  cu pct. 461 lit. b) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Justiţiei prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

- consultant principal (pe perioadă determinată) în Direcția elaborare a actelor normative.

 II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-         în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

-         nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          cunoaşte limba de stat;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-          formularul de participare  (poate fi descărcat aici);

-          copia buletinului de identitate;

-         copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

-          copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-         documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

-         cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici);

-          acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

 IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -   16 decembrie 2016, ora 16:00.

telefon de contact: 201404;

e-mail: natalia.graur@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Graur Natalia, şef al Secţiei resurse umane.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.Sursa: justice.gov.md

Comentarii

Nici un comentariu!
Pentru a adăuga un comentariu Întrati in cont