Temperatura în Chișinău -273C° Ora 2017-12-14
Registru de stat al actelor juridice

Cei mai activi utilizatori!

chamelleon1048
oggoni897
Jurist665
admin331
salvamar330


Numere de telefoane Chisinau


Meteo in Moldova

| Soroca -273 C°
| Balti -273 C°
| Chisinau -273 C°
| Cahul -273 C°
Buletin.md

Ratele oficiale de schimb

| EUR 21.53
| USD 20.27
| RUB 0.32
| RON 4.78
| UAH 0.79
www.dejure.md

Acord de Condifentialitate

Pentru unele dintre serviciile oferite este nevoie de elemente de identificare a dumneavoastrã.

Informaþiile dumneavoastrã de contact vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.

Informaþiile dumneavoastrã nu vor fi folosite in scop publicitar, pentru a Vã trimite mesaje nesolicitate si nu le vom transmite altei persoane, cu excepþia cazurilor in care legea ne obligã, pentru îmbunãtãþirea serviciilor noastre si pentru a va oferi noi servicii.

Dejure.md se obligã sã respecte toate reglementãrile legale in materie, referitoare datelor cu caracter personal, în conformitate cu Convenþia pentru protecþia persoanelor referitor la prelucrarea automatizatã  a datelor cu caracter personal (Strasbourg, 28.01.1981) ºi Legea nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecþia datelor cu caracter personal Monitorul Oficial 107-111/468, 27.07.2007).

Datele care permit identificare dumneavoastrã nu vor fi înstrãinate, iar programele folosite de acest site au ca scop numai îmbunãtãþirea serviciilor.

Accesarea bazei de date se face numai de cãtre persoane autorizate, in condiþii de securitate asigurata prin mijloace electronice, potrivit legii.

Stocarea pe o durata mai mare decât cea necesara pentru realizarea serviciilor pentru care datele au fost furnizate, se face in condiþii de securizare electronica, potrivit legii, in scop statistic, pentru studiu si pentru îmbunãtãþirea serviciilor noastre.

Mailingul electronic câtre dumneavoastrã se face numai ca urmare a acordului dumneavoastrã in acest sens. Statisticile agregate ale utilizãrii site-ului (numãr de abonaþi, numãr de comenzi, rezultate sondaje etc.) nu permit identificarea utilizatorilor in mod individual.

Completarea de cãtre dumneavoastrã a formularelor de pe acest site are semnificaþia înþelegerii si acceptãrii de cãtre dumneavoastrã a modalitãþilor si condiþiilor de utilizare si prelucrare a acestor date, aºa cum sunt ele descrise in prezentele condiþii de utilizare.